Projecten over mensenrechten

Sinds het prille begin van OLAA zijn de mensenrechten een belangrijk thema in onze activiteiten. Zo is OLAA nauw betrokken geweest bij projecten ter bescherming van de situatie van politieke gevangenen, en projecten ten aanzien van de sociale mensenrechten.

100 miljoenredenen.nl (2005)

Recht op Onderwijscampagne
Een voormalige bibliotheekbus, ingericht als mobiele filmset, rijdt langs basisscholen in Nederland. Daarin worden kinderen uitgenodigd om een bijdraeg te leveren aan de verwezenlijking van één van de Millenniumdoelen, het Recht op Onderwijs.
In opdracht van NCDO

Bloemencampagne (1995- heden)

Bloemencampagne Sinds 1995 voert OLAA campagne voor duurzaam gekweekte bloemen. Verantwoorde bloemen zijn goed voor mens en milieu. OLAA is mede eigenaar van het internationale keurmerk voor verantwoord gekweekte bloemen Fair Flowers Fair Plants.

Zie www.fairflowersfairplants.com

Kwekers die willen aantonen dat zij duurzaam produceren krijgen één keer per jaar een intensieve controle en daarbij stuurt OLAA een aantal getrainde waarnemers mee. Op deze manier garandeert OLAA dat de consument krijgt wat hij koopt: mens en milieuvriendelijk gekweekte bloemen en planten.

In deze campagne werkt OLAA samen met een groot aantal partners in de belangrijkste productielanden voor snijbloemen en potplanten. In Nederland werken wij nauw samen met FNV Bondgenoten en Both ENDS en alle andere belangrijke spelers in de sierteeltindustrie.

De taken van OLAA in deze campagne zijn:

  • het bewaken van de standaarden, opleiding en coördinatie van de waarnemers,
  • het afstemmen van de internationale bloemencampagne,
  • onderhandelingen met producentenorganisaties en kwekers over de invoering van verantwoord gekweekte bloemen.

Ook de vermarketing van fair flowers, de harmonisering van diverse internationale standaarden voor de productie van bloemen en de consumentenvoorlichting over duurzame bloemen vallen onder de taken van OLAA.

In de loop van het project is hierover veel informatie verschenen. YOUTUBE instructie over de gedragscode is beschikbaar, te vinden onder titel: www.flowercampain.org

40 jaar Chileense Gemeenschap in Nederland, vluchtelingen en solidariteit (2013)

Chili 40 jaarIn september 2013 kijkt de Chileense gemeenschap, samen met Nederlanders die deel uitmaakten van de Chili-solidariteitbeweging, uitgebreid terug op haar veertigste jaar aanwezigheid in Nederland. Belangrijk zijn daarbij de verhalen die door de mensen zelf worden verteld. De Chilenen over hun achtergronden, hun komst naar Nederland, hun leven en werk hier, hun verwachtingen, teleurstellingen en successen.

En de Nederlanders over hun betrokkenheid, teleurstellingen en successen. Door middel van een publicatie, een expositie, meerdere publieksbijeenkomsten, en een website willen we een zo compleet en veelzijdig mogelijk beeld geven van een gemeenschap die sterk politiek betrokken is en in de jaren zeventig en tachtig met een krachtig eigen gezicht en cultuur opvallend naar buiten trad.

Publicatie van 40 jaar Chileense Gemeenschap in Nederland, 40 verhalen :
ISBN 978-90-70678-00-5 OLAA 2013