Projecten

Naast opdrachten, en voorlichtingscampagnes die ingaan op acute gebeurtenissen in Latijns Amerika, heeft OLAA ook grotere projecten ontwikkeld. Deze projecten zijn de afgelopen 15 jaar ontstaan uit een samenwerking tussen Latijns Amerikanen en Nederlanders.

Niet uit een (nood)vraag, maar uit de wederzijdse wens kennis te willen delen, en te leren van elkaars ervaringen. De methodische werkwijze van OLAA is dan ook gebaseerd op de uitwisseling.
OLAA kent de volgende aandachtsgebieden